Czy do umowy o pracę na szkolenie specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim ma zastosowanie kodeksowy limit 33 miesięcy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do umowy o pracę na szkolenie specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim, zawartej z lekarzem na podstawie art. 16 h ust. 2 pkt 1 lub 3 u.z.l.l., ma zastosowanie limit 33 miesięcy określonym w Kodeksie pracy?

Lekarz ten zakończył specjalizację w ramach rezydentury z dniem 13.10.2018 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX