Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do transgranicznego przemieszczania odpadów zgarów metali nieżelaznych w postaci metalicznych wlewków o kodzie 10 08 11 można stosować procedurę informowania, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów - dalej rozporządzenie 1013/2006, i kod B1020 według Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzonej w Bazylei dnia 22 marca 1989 r. - dalej Konwencja bazylejska?

Odpady stanowią stop metali zawierający głównie cynę, ołów i cynk oraz domieszki kadmu, i śladowe ilości innych metali, jak miedź i antymon. Wszystkie metale obecne w odpadach w postaci metalicznej, w jakiej występują, nie wykazują właściwości niebezpiecznych zgodnie z dostępnymi kartami charakterystyk dla stopów ww. metali.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?