Czy do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się urlopy bezpłatne udzielone w celu sprawowania osobistej opieki nad małym dzieckiem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z dniem 4 maja 2015 r. pracodawca będący powiatową samorządową jednostką organizacyjną zatrudni osobę niepełnosprawną na stanowisku pielęgniarka. Osoba ta wcześniej pracowała od 9 stycznia 1979 r. do 3 grudnia 2013 r. w Zespole Opieki Zdrowotnej na stanowisku pielęgniarka. Z przedstawionego świadectwa pracy ww. pracownika wynika, że osoba ta przebywała na urlopie wychowawczym w okresie od 31 października 1979 r. do 21 kwietnia 1981 r. (podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 29 listopada 1975 r. w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi; Dz. U. Nr 43, poz. 219).

Czy udzielony urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy uprawniającego do wypłaty nagrody jubileuszowej w sferze budżetowej?

Następnie ww. pracownica korzystała z kolejnego urlopu wychowawczego udzielonego w okresie od 29 lipca 1981 r. do 31 sierpnia 1983 r. (podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych; Dz. U. Nr 19, poz. 97).

Czy ten urlop wychowawczy należy wliczyć do stażu pracy uprawniającego do wypłaty pracownikowi nagrody jubileuszowej?

Jak prawidłowo wyliczyć podstawę do wypłaty nagrody jubileuszowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX