Czy do rejestracji VAT będzie zobowiązanym podmiot świadczący usługi zwolnione z VAT (art. 43 ustawy o VAT), jeśli wynajmuje firmie lokal i osiągnął z tego tytułu obrót wysokości 5000 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2006 r.

PYTANIE

Czy do rejestracji VAT będzie zobowiązanym podmiot świadczący usługi zwolnione z VAT (w związku z art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. - dalej u.p.t.u. oraz wymienione w załączniku nr 4 do u.p.t.u.), wynajmujący firmie lokal (najem jest opodatkowany stawką podstawową)?

Obrót z działalności podstawowej przekroczył limit 10.000 euro, natomiast z najmu uzyskano obrót w wysokości 5000 zł.

Czy w celu rejestracji należy zsumować obrót z obydwu działalności?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access