Czy do PSP oraz PIS należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Po uzyskaniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania części obiektu przemysłowego oraz dobudowie schodów zewnętrznych inwestor zlecił wykonanie robót w niepełnym zakresie. Obecnie inwestor nie przewiduje kontynuacji robót poza zakresem już wykonanym, natomiast chciałby przystąpić do użytkowania skończonego elementu - zewnętrznych schodów przy istniejącym budynku pełniących funkcję drogi ewakuacyjnej z antresoli budynku. Odbiór robót tj. schodów zewnętrznych miał miejsce w kwietniu br.

Czy w oparciu o przepisy tarczy antykryzysowej można przystąpić do użytkowania tego elementu bez uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie?

Czy po zakończeniu stanu epidemicznego będzie konieczne uzyskania takiego pozwolenia?

Czy do PSP oraz PIS należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania?

Dokumentacja wymagała uzgodnienia z w/w organami.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access