Czy do PSP oraz PIS należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 2 stycznia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r.

PYTANIE

Po uzyskaniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania części obiektu przemysłowego oraz dobudowie schodów zewnętrznych inwestor zlecił wykonanie robót w niepełnym zakresie. Obecnie inwestor nie przewiduje kontynuacji robót poza zakresem już wykonanym, natomiast chciałby przystąpić do użytkowania skończonego elementu - zewnętrznych schodów przy istniejącym budynku pełniących funkcję drogi ewakuacyjnej z antresoli budynku. Odbiór robót tj. schodów zewnętrznych miał miejsce w kwietniu br.

Czy w oparciu o przepisy tarczy antykryzysowej można przystąpić do użytkowania tego elementu bez uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie?

Czy po zakończeniu stanu epidemicznego będzie konieczne uzyskania takiego pozwolenia?

Czy do PSP oraz PIS należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania?

Dokumentacja wymagała uzgodnienia z w/w organami.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX