Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć pojęcia - przedszkole integracyjne i przedszkole ogólnodostępne? Czy przedszkole integracyjne jest przedszkolem ogólnodostępnym? Zgodnie z zaleceniami określonymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dla danego dziecka uczęszczającego do przedszkola ogólnodostępnego należy zatrudnić nauczyciela wspomagającego. Dyrektor przedszkola integracyjnego odmówił rodzicom zatrudnienia takiego nauczyciela twierdząc, że przedszkole integracyjne nie jest przedszkolem ogólnodostępnym. Czy w tej sytuacji dyrektor przedszkola integracyjnego ma rację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?