Czy do projektu budowlanego złożonego w wersji papierowej może być dołączone uzgodnienie podpisany elektronicznie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do projektu budowlanego złożonego w wersji papierowej może być dołączone uzgodnienie (wydruk) podpisany elektronicznie?

Organ nie ma jak zweryfikować podpisu elektronicznego, czy organ powinien zażądać przesłania uzgodnienia w wersji elektronicznej w celu weryfikacji czy projektant może poświadczyć taki dokument za zgodność z oryginałem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX