Czy do programów PPK należy zgłaszać tylko uczestników, czyli pracowników, którzy nie złożyli oświadczeń o rezygnacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do programów PPK należy zgłaszać tylko uczestników, czyli pracowników, którzy nie złożyli oświadczeń o rezygnacji, czy wszystkich pracowników (również tych, którzy złożyli oświadczenia o rezygnacji)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access