Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2007 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2005 r.

PYTANIE

Zarząd spółdzielni mieszkaniowej zamierza dokonać remontu komina znajdującego się przy istniejącej kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Kotłownia ta obsługuje w 100% tylko lokale mieszkalne.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., w okresie do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę VAT w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a u.p.t.u. Powołując się na powyższe przepisy uważamy, że wykonawca, który ma dokonać remontu komina powinien zastosować stawkę VAT 7%.

Czy stawka VAT została przez nas określona prawidłowo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?