Czy do pożyczek pieniężnych udzielanych przez SKOK stosuje się odpowiednio przepisy prawa bankowego dotyczące zabezpieczenia spłaty i oprocentowania kredytu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2018 r.
Autor odpowiedzi: Srokosz Witold
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2013 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o SKOK zasady udzielania pożyczek oraz ich spłaty określa statut Kasy. Natomiast ust. 2 stanowi, że do umów kredytowych zawieranych przez kasy stosuje się odpowiednio przepisy art. 69, 70, 74-78 ustawy prawo bankowe.

W związku z powyższym czy należy uznać, że do pożyczek pieniężnych udzielanych przez kasy stosuje się odpowiednio przepisy prawa bankowego dotyczące zabezpieczenia spłaty i oprocentowania kredytu (art. 78 prawa bankowego)?

Czy art. 70 prawa bankowego w świetle art. 36 ust. 2 ma zastosowanie tylko do kredytów, pomimo brzmienia art. 78 prawa bankowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX