Czy do powierzchni użytkowej garażu podziemnego należy doliczyć powierzchnię antresoli garażowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do powierzchni użytkowej garażu podziemnego należy doliczyć powierzchnię antresoli garażowej?

Inwestor planuje budowę garażu podziemnego jednokondygnacyjnego z antresolą garażową.

Czy przy określeniu powierzchni użytkowej (w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dalej r.p.z.o.ś.), w kontekście kwalifikacji inwestycji do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 58 lit. b r.p.z.o.ś. należy zsumować powierzchnię garażu podziemnego z powierzchnią antresoli garażowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX