Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Czajka-Marchlewicz Bogna
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2014 r.

PYTANIE

Inwestor planuje budowę budynku usługowo-magazynowego, w którym planuje się: "(...) montaż oraz magazynowanie półproduktów, komponentów i elementów składowych konstrukcji budynków, altan, oranżerii, itp. (montaż/roboty końcowe odbywa się u klienta). Surowiec w postaci drewnianych elementów oraz płyty wiórowe, pilśniowe, OSB, kleje, okucia pozyskuje się z zewnątrz. Na miejscu będą wykonywane prace polegające na przycinaniu, wierceniu, doszlifowaniu (wstępne frezowanie następuje u kontrahenta), ewentualnie frezowaniu oraz montażu poszczególnych elementów składowych budynków, altan i oranżerii, itp." Powierzchnia działki, na którą została wydana decyzja o warunkach zabudowy i na której planuje się ww. inwestycję wynosi ponad 11000 m2 i leży w obszarze parku krajobrazowego. Inwestor twierdzi, że brak jest konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na tę inwestycję, ponieważ powierzchnia zabudowy, na którą jego zdaniem składa się jedynie powierzchnia zabudowy i powierzchnia utwardzenia wynosi około 1700 m2. Wobec powyższego problematyczny okazał się zapis zawarty w § 3 ust. 1 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Co należy rozumieć pod pojęciem: "pozostała powierzchnia przeznaczona do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia"?

Czy do powierzchni przeznaczonej do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia zawartej w § 3 ust. 1 pkt 52 ww. rozporządzenie należy zaliczyć również powierzchnię biologicznie czynną wymaganą decyzją o warunkach zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?