Czy do powierzchni budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m² dolicza się zadaszone tarasy na słupach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do powierzchni budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m² (art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud.) dolicza się zadaszone tarasy na słupach?

Czy organ administracji architektoniczno-budowalnej może wydać sprzeciw do zgłoszenia budowy budynku do 70 m² ze względu na przekroczenie powierzchni ze względu na projektowane zadaszone tarasy i niezgodność powierzchni budynku z warunkami zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX