Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2018 r.

PYTANIE

Czy do postępowania wszczętego przed dniem 5 września 2018 r. i niezakończonego do dnia dzisiejszego dotyczącego zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów (bez zbierania czy też przetwarzania) należy stosować przepisy ustawy o odpadach znowelizowanej ustawą z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw?

Zmiana polega tylko na dodaniu jednego kodu do wytwarzanych odpadów. Artykuł 9 ustawy nowelizującej brzmi, iż do postępowań w sprawach o wydania zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych uwzględniających zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów oraz decyzji zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy nowe.

Czy do zmiany "gołego" pozwolenia na wytwarzanie należy stosować przepisy stare?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?