Czy do podstawy wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego kuratora sądowego, należy wliczyć dodatek stażowy? - OpenLEX

Czy do podstawy wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego kuratora sądowego, należy wliczyć dodatek stażowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kurator zawodowy zatrudniony w sądzie na podstawie umowy o pracę zachorował w miesiącu maju.

Czy do podstawy wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego należy wliczyć dodatek stażowy?

Czy powinien być on wypłacany obok świadczenia chorobowego, tak jak w przypadku pozostałych pracowników?

W rozporządzeniu dotyczącym wynagradzania kuratorów brak jest zapisu odnośnie tego, czy w przypadku choroby zachowują oni prawo do dodatku stażowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?