Czy do podstawy obliczenia odprawy emerytalnej należy wliczać również dodatek specjalny należny wypłacany do dnia przejścia na emeryturę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik samorządowy przechodzi na emeryturę w 27.02 2023 r., w związku z czym zostanie wypłacona odprawa. Pracownik otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze, stażowe funkcyjne oraz dodatek specjalny za wykonywanie pracy za pracownika na macierzyńskim.

Czy do podstawy obliczenia odprawy emerytalnej należy wliczać również dodatek specjalny należny od października do grudnia 2022 r. po 1500 zł i od stycznia do lutego 2023 w wysokości po 1900 zł, który skończył się z dniem 27.02.2023 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX