Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel nabył 16 września 2010 r. prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy - 75%.

Czy do podstawy nagrody jubileuszowej należy wliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne, wypłacone we wrześniu 2010 r.?

Na przykład nauczyciel we wrześniu 2010 r. osiągnął niżej wymienione składniki wynagrodzenia:

wynagrodzenie zasadnicze - 2383,00 zł

wysługa lat 19% - 452,77 zł

dodatek motywacyjny - 142,73 zł

dodatek za wychowawstwo - 90,00 zł

godziny ponadwymiarowe - 800,60 zł

Razem: 3869,10 zł* 75% = 2901,83 zł

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?