Czy do opłaty z tytułu posiadania psa należy stosować zasady zaokrąglania kwot?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do opłaty z tytułu posiadania psa należy stosować zasady zaokrąglania kwot?

Czy w momencie rozbicia opłaty na 4 raty należy pozostawić kwoty rat z groszami po przecinku (np. opłata roczna wynosi 115 zł, to rata 115 / 12 = 9,58 zł)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access