Czy do operatu wodnoprawnego dla obiektu piętrzącego (przepusto-zastawki) na rzece należy dołączyć potwierdzenie skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1 u.o.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do operatu wodnoprawnego dla obiektu piętrzącego (przepusto-zastawki) na rzece należy dołączyć potwierdzenie skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p.?

Wnioskodawca posiada pozwolenie wodnoprawne w tym zakresie. Aktualnie składany wniosek jest kontynuacją obecnie posiadanego pozwolenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX