Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 maja 2018 r.
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2015 r.

PYTANIE

Pracownik samorządowy jest zatrudniony w urzędzie do 31 lipca 2015 r. Według zgromadzonej dokumentacji dostarczonej przez niego prawo do nagrody jubileuszowej, 35 lat pracy ma ustalone na 12 listopada 2015 r. W dniu 1 lipca pracownik dostarczył zaświadczenie z urzędu pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych przez okres 3 i 6 m-cy w roku odpowiednio 1998 i 2004.

Czy należy je uwzględnić i w takim wypadku wypłacić nagrodę jubileuszową szybciej powołując się na art. 38 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych?

Jeśli tak, to z jaką datą i czy wystarczającą przesłanką dla działu księgowości i płac jest pismo z uzasadnieniem, że w związku z dostarczona dokumentacją w dniu 1 lipca 2015 r. pracownik wcześniej nabywa uprawnienia do nagrody jubileuszowej?

Gdyby nie dostarczone zaświadczenia, pracodawca nie mógłby wypłacić pracownikowi nagrody, bo nie upłynąłby jeszcze kolejny uprawniający go do tej nagrody okres, a w listopadzie już nie będzie pracownikiem urzędu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?