Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skibińska Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zatrudnił pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny od 15.10.2016 r. do 14.01.2017 r. Umowa ta rozwiązała się z upływem czasu, na który została zawarta. W okresie od 01.03.2017 r. do 31.08.2017 r. pracownik ten został skierowany do odbycia stażu u tego samego pracodawcy (organizatora stażu), na podstawie umowy o organizację stażu zawartej z PUP. Pracodawca zawarł kolejną umowę z PUP w sprawie przyznania refundacji wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia i zobowiązał się zatrudnić pracownika na okres 24 miesięcy, tj. od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. (umowa na czas określony).

Czy w takiej sytuacji pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Czy okres odbywania stażu należy wliczyć do stażu uprawniającego do nagrody rocznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?