Czy do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w dodatkowym miejscu zatrudnienia wlicza się okres pracy w podstawowym... - OpenLEX

Czy do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w dodatkowym miejscu zatrudnienia wlicza się okres pracy w podstawowym miejscu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 2 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 1 września 2013 r. zatrudniliśmy nauczyciela dyplomowanego w wymiarze 11/18 (umowa na czas określony do 31 sierpnia 2014 r.) - jesteśmy dodatkowym zakładem pracy. Nauczyciel zatrudniony jest w innej szkole na pełen etat (szkoła ta jest jego podstawowym miejscem pracy) i płacony jest mu tam dodatek stażowy. Ww. pracownik przedstawił nam następujące świadectwa pracy potwierdzające jego staż: 1. Okresy pracy zaliczone w podstawowym miejscu pracy: 1 września 1991 r. - 31 sierpnia 2013 r. - szkoła A - pełen etat (22 lata pracy - 1 dzień urlop bezpłatny = 21 lat, 11 m-cy, 29 dni). 2. Świadectwa pracy nie zaliczone w podstawowym zakladzie pracy 9 z dwóch innych szkół), ale okresy zatrudnienia pokrywaja się z okresami pracy zalicznymi w podstawowym zakładzie pracy: 1 września 1999 r. - 31 sierpnia 2000 r. - szkoła B - 12/18 (1 rok), 1 września 2000 r. - 31 sierpnia 2012 r. - szkoła C (12 lat - 9 dni urlopu bezpłatnego = 11 lat, 11 miesięcy, 21 dni): (1 września 2000 r. - 31 sierpnia 2001 r. - 16/18, 1 września 2001 r. - 31 sierpnia 2006 r. - 15/18, 1 września 2006 r. - 10 kwietnia 2007 r. - 14/18, 11 kwietnia 2007 r. - 22 czerwca 2007 r. - 14,5/18, 23 czerwca 2007 r. - 31 sierpnia 2007 r. - 14/18, 1 września 2007 r. - 31 sierpnia 2011 r. -18/18, 1 września 2011 r. - 9 września 2011 r. - 17/18, 10 września 2011 r. - 29 czerwca 2012 r. - 18/18, 30 czerwca 2012 r. - 31 sierpnia 2012 r. - 17/18.

Czy w tym przypadku należy wypłacić dodatek za wysługę lat (ze świadectw nie ujętych w podstawowym zakładzie pracy) także w naszej szkole, mimo że jesteśmy dodatkowym zakładem pracy i okresy zatrudnienia pokrywają się z okresami pracy zaliczonymi w podstawowym zakładzie pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX