Czy do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę pracownika obsługi należy wliczyć naukę w rzemiośle?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 stycznia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole w której pewna Pani pracuje jako sprzątaczka przyniosła zaświadczenie wydane przez Cech Rzemiosł Różnych o tym że Pani ta odbyła naukę rzemiosła na podstawie umowy o naukę od 1 września 1984 r. do 1 września 1987 r. Pani na podstawie tego zaświadczenia domaga się zwiększenia dodatku za wysługę lat o okres wskazany w zaświadczeniu.

Czy na podstawie tego zaświadczenia dyrektor szkoły może zaliczyć powyższy okres do wysługi lat?

Nadmieniam, że pracownica nie ma świadectwa pracy za okres od 1 września 1984 r. do 1 września 1987 r. Pracownica ma ukończoną zasadniczą szkołę zawodową w roku 1988.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access