Czy do odsetek od niezapłaconych w terminie należności publicznoprawnych z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi, należy stosować przepisy Ordynacji podatkowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy samorządową jednostką budżetową, powołaną do zarządzania drogami wojewódzkimi. Prosimy o opinię, czy do odsetek od niezapłaconych w terminie należności publicznoprawnych z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi, na które wydawane są decyzje administracyjne, a pobieranie których uregulowano w Ustawie o drogach publicznych, należy stosować Dział III Ordynacji podatkowej (w szczególności art. 54 oraz art. 55 o.p.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX