Czy do odpadów wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 2 r.s.w.m.o. należy zaliczyć także frakcję nadsitową z przetwarzania zmieszanych... - OpenLEX

Czy do odpadów wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 2 r.s.w.m.o. należy zaliczyć także frakcję nadsitową z przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 2 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do odpadów wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów - dalej r.s.w.m.o. należy zaliczyć także frakcję nadsitową (19 12 12) z przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki?

Czy wyżej wskazane rodzaje odpadów muszą spełniać wymagania dotyczące magazynowania wyłącznie w pomieszczeniach, w tym halach magazynowych, wyposażonych co najmniej w systemy wentylacyjne oraz urządzenia wentylacyjne ograniczające w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza, a także ograniczające ewentualne uciążliwości zapachowe oraz bramy szybkobieżne, lub ewentualnie magazynowania w szczelnych pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach, przez okres maksymalnie 7 dni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX