Czy do obliczenia wysokości wynagrodzenia należy brać kwotę przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat... - OpenLEX

Czy do obliczenia wysokości wynagrodzenia należy brać kwotę przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego na podstawie ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2008 r.

PYTANIE

Członek zarządu posiada w umowie o pracę zapis: Wynagrodzenie w wysokości .... średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku za kwartał poprzedzający miesiąc wypłaty wynagrodzenia.

Czy do obliczenia wysokości wynagrodzenia należy brać kwotę przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego na podstawie ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich w obwieszczeniach Prezesa GUS, czy też przeciętne wynagrodzenie ogłaszane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (kwoty te są różne)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?