Czy do niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące... - OpenLEX

Czy do niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące przedawnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do należności powstałych z mocy decyzji wydanej na podstawie art. 130a ust. 10h prawa o ruchu drogowym (opłata za usunięcie pojazdu z drogi), ma zastosowanie art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej, dotyczący przerwania biegu terminu przedawnienia, mając na uwadze, że w myśl art. 130a ust 10l egzekucji, o której mowa w ust. 10j, nie wszczyna się, a wszczętą umarza, jeżeli od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 10h, upłynęło 5 lat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX