Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 1 września 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2016 r.

PYTANIE

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, tzw. "ustawa wdrożeniowa", określa, iż Instytucja Zarządzająca przeprowadza nabór kandydatów na ekspertów biorących udział w ocenie wniosków o dofinansowanie. Zamawiający na wynagrodzenia dla ekspertów przeznaczył 1 mln zł. Zamawiający przewiduje zatrudnienie ekspertów na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie).

Czy zamawiający może przeprowadzić wybór ekspertów w drodze otwartego naboru?

Czy zamawiający może ustalić stałą stawkę za ocenę jednego wniosku aplikacyjnego?

W "ustawie wdrożeniowej" w przypisach końcowych mowa jest, iż zmienia ona p.z.p.

W jakim zakresie?

Czy zwalnia zamawiającego ze stosowania p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację