Czy do limitu nie należy sumować kwoty ulgi dla pracującego seniora?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kliś Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie oświadczenia pracownika z zawieszonym prawem do emerytury szpital nie nalicza za niego od marca 2022 zaliczek na PIT (tzw. ulga dla pracującego seniora). Ze względu na wysokie pobory w trakcie roku wyczerpie on roczny limit zwolnienia, tj. 85 528 zł. Pracownik uzyskał uprawnienia do emerytury w marcu 2022 i w tym miesiącu złożył oświadczenie nie rozwiązując stosunku pracy i nie przechodząc na emeryturę.

Czy tę kwotę 85528 wlicza się na poczet kwoty 120 tys. zł z I przedziału skali, powyżej której należy stosować 32% zaliczkę na PIT, czy też przychody opodatkowane liczy się wówczas od nowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX