Czy do limitu 2.000.000 zł zaliczane są wypłaty dotyczące należności, które są zwolnione z podatku u źródła zgodnie z umową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka polska wypłaca niemieckiej spółce matce należności z tytułu odsetek oraz należności licencyjnych - od nich pobierany jest podatek w wysokości 5%.

Czy do należności licencyjnych, według nowych przepisów (pay and refund), spółka polska ma zaliczyć również kwoty wypłat dotyczących kosztów refakturowanych przez spółkę matkę za licencje programu księgowego, które nie podlegają WHT według definicji należności licencyjnych zawartej w UPO (licencja użytkownika końcowego)?

Nie płacimy w tym przypadku podatku (posiadamy certyfikat rezydencji spółki matki), ale wykazujemy wypłaty w deklaracji IFT w polu D.7.

Czy do limitu 2.000.000 zł zaliczane są wypłaty dotyczące należności, które są zwolnione z WHT zgodnie z umową lub implementowanych dyrektyw UE oraz należności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX