Nowość Czy do legalizacji istniejącego już urządzenia wodnego wymagane jest potwierdzenie skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1 u.o.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do legalizacji istniejącego już urządzenia wodnego wymagane jest potwierdzenie skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p.?

Jak wynika z art. 118 ust. 1 u.o.p. zgłoszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wymaga prowadzenie, na obszarach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9, w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, a także w obrębie cieków naturalnych określonych działań.

W artykule mowa o prowadzeniu, czyli czynności będącej w realizacji - czy zatem w przypadku obiektu już wykonanego zgłoszenie takie będzie wymagane?

Dodatkowo wnioskodawca do wniosku dołączył decyzję o warunkach zabudowy, która została uzgodniona z Dyrektorem RDOŚ w odniesieniu do obszarów objętych formami ochrony przyrody.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX