Czy do księgi ewidencji uczniów wpisuje się dzieci zameldowane w obwodzie szkoły czy dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do księgi ewidencji uczniów wpisuje się dzieci zameldowane w obwodzie szkoły (ewidencję otrzymujemy z urzędu gminy) czy dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (urząd gminy nie dysponuje taką ewidencją skąd zatem pozyskać takie dane)? Czy szkoła śledzi obowiązek szkolny dzieci z ewidencji zameldowanych w obwodzie szkoły? Co z dziećmi, które zamieszkują w obwodzie naszej szkoły, są naszymi uczniami, ale są zameldowane w obwodzie innej szkoły - czy wpisujemy ich do księgi ewidencji dzieci?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX