Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2006 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2004 r.

PYTANIE

Spółka zawarła umowę najmu biura na okres 5 lat. W czasie trwania umowy okazało się, że ceny wynajmu biur znacznie spadły, tymczasem umowa przewidywała dość wysoką stawkę. W celu wynegocjowania bardziej korzystnych warunków umowy Spółka wynajęła specjalizującą się w tej dziedzinie firmę - Negocjatora. Negocjacje powiodły się. Ustalono nową stawkę czynszu, przy czym Negocjator, zgodnie z zawartą ze Spółką umową, naliczył sobie wynagrodzenie w postaci stawki % od zaoszczędzonej kwoty (czynsz, który byłby płacony do końca trwania umowy minus czynsz który będzie płacony).

Czy do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych można zaliczyć cały koszt wynagrodzenia Negocjatora, w miesiącu otrzymania faktury, czy koszty te należy rozliczyć w czasie tj. do końca umowy wynajmu, która przewidywała płacenie wyższych stawek? Jak ta operacja powinna być zaewidencjonowana zgodnie z ustawą o rachunkowości? Czy powinna być rozliczana w czasie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?