Czy do kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi można zaliczyć zakup sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie stanowiska pracy osoby odpowiedzialnej za obsługę administracyjną tego systemu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w ramach kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.c.p.g można zaliczyć sprzęt komputerowy jako wyposażenie stanowiska pracy osoby odpowiedzialnej za obsługę administracyjną tego systemu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX