Czy do katalogu funkcjonariuszy publicznych można zaliczyć sołtysa, członka rady sołeckiej i komendanta gminnego? - OpenLEX

Czy do katalogu funkcjonariuszy publicznych można zaliczyć sołtysa, członka rady sołeckiej i komendanta gminnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych co najmniej jednym ze świadków jest osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych. Funkcja publiczna - czy taką funkcję pełnił komendant gminny ZOSP RP, sołtys, członek rady sołeckiej? Kogo możemy zaliczyć do tego grona?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX