Czy do dodatku mieszkaniowego wlicza się świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dodatki kombatanckie, 13 emeryturę i świadczenie wychowawcze?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do dochodu w celu przyznania dodatku mieszkaniowego należy zaliczyć: świadczenie uzupełniające 500+ wypłacane przy rencie lub emeryturze z ZUS, dodatki kombatanckie wypłacane z ZUS, 13 emeryturę wypłacaną z ZUS oraz świadczenie wychowawcze 500+ wypłacane w MGOPS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX