Czy do dochodu w sprawie SUO przyjąć kurs euro na dzień wydania decyzji wg NBP, czy prosić o dostarczenie przetłumaczonego... - OpenLEX

Czy do dochodu w sprawie SUO przyjąć kurs euro na dzień wydania decyzji wg NBP, czy prosić o dostarczenie przetłumaczonego zaświadczenia o zarobkach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzina złożyła wniosek o specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Mąż strony pracuje za granicą (Niemcy). Poinformował organ, że pracodawca nie wystawia zaświadczenia o zarobkach, w zamian otrzymuje, co miesiąc wydruk o wysokości wynagrodzenia brutto z potrąceniami i kwotą netto w walucie euro (brak pieczątki i podpisu pracodawcy). Zaświadczenie jest w języku niemieckim.

Czy do dochodu należy przyjąć kwotę netto i zgodnie z u.p.s. przyjąć kurs euro na dzień wydania decyzji wg NBP, czy prosić o dostarczenie przetłumaczonego zaświadczenia, czy jest inne rozwiązanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX