Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podopieczna pobierała zasiłek stały wraz ze składką zdrowotną do 31.05.2017 r. pobierała zasiłek pielęgnacyjny. W dniu 1.06.2017 r. złożyła wniosek o zasiłek stały wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o niepełnosprawność. Otrzymała zasiłek okresowy od 1.06.2017 do 31.07.2017 r. W dniu 13.06.2017 r. dostarczyła do OPS orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przed 16 rokiem życia. Zasiłek okresowy za czerwiec został już wypłacony i stanowi dochód podopiecznej przy wyliczaniu kwoty zasiłku stałego za czerwiec 2017 r. Decyzja na zasiłek okresowy na lipiec zostanie uchylona. Podczas wywiadu środowiskowego ustalono, że dochodem podopiecznej branym pod uwagę do obliczania kwoty zasiłku stałego za czerwiec 2017 r. jest zasiłek rodzinny 124 zł, dodatek mieszkaniowy-182,29 zł, dodatek energetyczny 15,58 zł, alimenty- 450,00 zł i zasiłek okresowy za czerwiec- 128,06 zł. Łączny dochód rodziny w czerwcu to 899,93 zł (bez zasiłku pielęgnacyjnego za maj 2017 r.). Zasiłek stały w czerwcu wynosić będzie 64,03 zł (jeżeli organ wliczy pielęgnacyjny za maj to podopieczna przekroczy kryterium dochodowe). W lipcu 2017 r. brak zasiłku okresowego, natomiast podopieczna otrzyma 2 zasiłki pielęgnacyjne (spłata za kwiecień 2017 r., wypłata za lipiec 2017 r.) Dochód wyniesie 1.077,87 zł, więc przekroczy kryterium dochodowe. Od sierpnia dochód nie przekroczy kryterium (brak okresowego, jeden zasiłek pielęgnacyjny).

Czy do dochodu przy obliczaniu zasiłku stałego za czerwiec wliczać należy pobrany w maju zasiłek pielęgnacyjny?

Jak obliczyć dochód w lipcu?

Jaką należy wydać decyzję w sprawie zasiłku stałego i składki zdrowotnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?