Czy do dochodu rodziny doliczamy świadczenie z FA wypłacone w 2016 r. matce na rzecz osoby uprawnionej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X składa wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. W roku 2016 r. matka Pani X pobierała na nią świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Czy do dochodu rodziny Pani X doliczamy świadczenie z FA wypłacone w 2016 r. matce na rzecz osoby uprawnionej, t.j. Pani X?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access