Czy do czasu opracowania planu ogólnego gminy można wydawać decyzje o warunkach zabudowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mam pytanie dotyczące zmiany ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej u.p.z.p., która wchodzi w życia 24 września br., a konkretnie dodanego art. 61 ust. 1 pkt 1a u.p.z.p. "teren jest położony na obszarze uzupełnienia zabudowy".

Czy ten zapis odnosi się do terenu uzupełnienia zabudowy w studium i czy do czasu opracowania planu ogólnego gminy tylko na terenie położonym na obszarze uzupełnienia zabudowy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego można wydawać decyzje o warunkach zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX