Czy dniem przyjmowanym do obliczenia limitu do stosowania kasy rejestrującej jest data pierwszej sprzedaży czy też data rozpoczęcia działalności z zakupem towarów do sprzedaży?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w § 3 ust. 1 pkt 2 określa warunki zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych w tym określa limit obrotów w proporcji do okresu wykonywania czynności dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Czy dniem przyjmowanym do obliczenia tego limitu jest data pierwszej sprzedaży czy też data rozpoczęcia działalności z zakupem towarów do sprzedaży?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access