Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zawarł z pracownikiem Y umowę na czas określony w celu zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika X. Pracownik X do 5 sierpnia 2016 r. przebywa na urlopie rodzicielskim. Jest zatrudniony jako portier w systemie równoważnym, praca zmianowa również w soboty i niedziele. Dni 6 i 7 sierpnia (sobota i niedziela) będzie miał w harmonogramie ustawione jako dni wolne, natomiast na 8 sierpnia pracę od 7:00 do 15:00 i następnie od 9 sierpnia będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym. W dniu 8 sierpnia przyjdzie do pracy, aby wykonać badania lekarskie.

Czy umowa o pracę z pracownikiem Y rozwiąże się samoistnie 5 sierpnia (piątek), czy 7 sierpnia (niedziela)?

Pracodawca zawarł z pracownikiem Y umowę na czas określony w celu zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika X. Pracownik X do dnia 5 sierpnia 2016 r. (piątek) przebywa na urlopie rodzicielskim. Jest zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie.

Czy umowa o pracę z pracownikiem Y rozwiąże się samoistnie 5 sierpnia (piątek) czy może 7 sierpnia (niedziela), jeżeli pracownik X powróci do pracy 8 sierpnia?

Kiedy umowa o pracę z pracownikiem Y się rozwiąże, jeżeli zastępowany pracownik X po urlopie rodzicielskim wykorzysta urlop wypoczynkowy – od 8 sierpnia do 26 sierpnia (rozwiązanie umowy nastąpi z dniem zakończenia urlopu rodzicielskiego czy wypoczynkowego)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację