Czy dni opieki nad dzieckiem zdrowym, urlopu okolicznościowego, urlopu bezpłatnego, udziału w strajku należy wliczać... - OpenLEX

Czy dni opieki nad dzieckiem zdrowym, urlopu okolicznościowego, urlopu bezpłatnego, udziału w strajku należy wliczać nauczycielowi do okresu nieobecności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel jest zatrudniony od 1.09.2012 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 1.09.2022 r. chciałby ubiegać się o pierwszy urlop dla poratowania zdrowia. Dnia 7 czerwca 2022 r. złożył wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu uzyskania orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Jednakże w czasie zatrudnienia nauczyciel był nieobecny z powodu zwolnień lekarskich, świadczenia rehabilitacyjnego, opieki nad chorym członkiem rodziny, urlopu bezpłatnego w następujących terminach: 18-22.11.2013 r. (5 dni), 9-10.10.2014 r. (2 dni), 9-15.04.2014 r. (7 dni), 2-17.11.2014 r. (17 dni), 23-26.02.2016 r. (4 dni), 14.04.2016 r. – 12.10.2016 r. (182 dni), 13.10.2016 r. – 9.02.2017 r. (120 dni), 15.11.2017 r. – 24.11.2017 r. (10 dni), 19-25.03.2018 r. (7 dni), 23-26.10.2018 r. (4 dni), 29-31.10.2018 r. (3 dni), 17-19.06.2017 r. (3 dni), 10-11.10.2019 r. (2 dni), 18-21.02.2020 r.(4 dni), 13-16.10.2020 r. (4 dni), 15.06.2021 r.-6.08.2021 r. 53 dni), 6-8.10.2021 r. (3 dni), 22.11.2021 r. (1 dzień), 10-14.01.2022 r. (5 dni), 24.02.-2.03.2022 r. (7 dni), 3.06.2022 r. (1 dzień ). Czy w danym roku kalendarzowym należy sumować pojedyncze zwolnienia lekarskie i nieobecności, czy należy uwzględnić tylko nieobecności trwające nieprzerwanie 6 miesięcy. Czy dni opieki nad dzieckiem zdrowym, urlopu okolicznościowego, urlopu bezpłatnego, udziału w strajku też należy wliczać do nieobecności? Jak należy liczyć okres siedmioletniej pracy w szkole? Czy w związku z powyższym nauczyciel będzie mógł skorzystać od 1.09.2022 r. z urlopu dla poratowania zdrowia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX