Czy dni nieobecności pracownika z powodu odbywania przez niego badań kontrolnych należy uznać za nieobecność usprawiedliwioną... - OpenLEX

Czy dni nieobecności pracownika z powodu odbywania przez niego badań kontrolnych należy uznać za nieobecność usprawiedliwioną płatną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik, bezpośrednio po długiej chorobie trwającej ponad 30 dni, został skierowany na badania kontrolne. Choroba zakończyła się 30.06. br. natomiast z przyczyn niezależnych od pracownika badane zostało wykonane 6 lipca. W okresie od 1 do 5 lipca br ( 3 dni robocze) pracownik nie mógł być dopuszczony do pracy.

Jak rozliczyć te dni -  jako usprawiedliwione płatne, jako usprawiedliwione niepłatne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX