Czy dłużnikowi przeciwko któremu są dochodzone należności alimentacyjne przysługuje tzw. kwota wolna od zajęcia, o której mowa... - OpenLEX

Czy dłużnikowi przeciwko któremu są dochodzone należności alimentacyjne przysługuje tzw. kwota wolna od zajęcia, o której mowa w art. 54 ust. 1 pr. bank. oraz środki pieniężne wolne od zajęcia, o których mowa w art. 54a pr. bank.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 11 września 2017 r.

PYTANIE

Czy przepis art. 1083 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego mówiący, że "Wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości" jest przepisem szczególnym wobec przepisów art. 54 ust 1 i art. 54a ustawy - Prawo bankowe, tj. czy dłużnikowi przeciwko któremu są dochodzone należności alimentacyjne, nie przysługuje tzw. kwota wolna od zajęcia, o której mowa w art. 54 ust. 1 oraz środki pieniężne wolne od zajęcia, o których mowa w art. 54a pr. bank.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX