Czy dłużnik może wskazać inny rachunek bankowy niż posiadany przez siebie do uregulowania zadłużenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca usługi wystawił fakturę VAT. Zadysponował w piśmie do odbiorcy faktury o przelanie kwoty na wskazany rachunek bankowy (inny niż swój) na rzecz swojego kontrahenta, ponieważ miał wobec niego zobowiązania.

Czy taka zapłata jest prawidłowa?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access