Czy dłużnik, który nie odliczył podatku przed zapłatą powinien stosować ulgę na złe długi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma otrzymała 3 września 2020 r. fakturę wystawioną 30 sierpnia 2020 r. Faktura trafiła do księgowania dopiero w grudniu 2020 r. Z powyższej faktury nie odliczono VAT naliczonego, ponieważ po jej zaksięgowaniu nie złożono korekty deklaracji VAT. Zobowiązanie wynikające z tej faktury nie było uregulowane. W dniu 22 grudnia 2021 r. kwota wynikająca z faktury została zapłacona. Czy należy sporządzić korektę deklaracji VAT 7 za wrzesień i w niej odliczyć VAT naliczony z powyższej faktury, czy należy to zrobić w deklaracji bieżącej za grudzień (w miesiącu zapłaty za fakturę)? Czy odliczyć VAT naliczony w korekcie deklaracji za wrzesień 2020 r., pomniejszyć VAT naliczony w dacie upływu 90 dni od terminu zapłaty, a następnie skorygować deklarację VAT za grudzień 2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX