Czy dla zbiorników na olej smarowy oraz na olej smarowy przepracowany wymagana może być decyzja środowiskowa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na instalacji zabudowane zostaną: zbiornik na olej smarowy o pojemności 2 m3, zbiornik na olej smarowy przepracowany o pojemności 2 m3. Zbiorniki zostaną zabudowane jako naziemne z tworzywa w pomieszczeniu magazynowym przylegającym do instalacji.

Czy dla takich zbiorników wymagana może być decyzja środowiskowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX