Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego dywidendy wypłacanej przez spółkę polską na rzecz spółki mającej siedzibę w innym państwie UE (Francji) niezbędne jest posiadanie oświadczenia odnośnie warunku wymienionego w art. 22c u.p.d.o.p. (wyłączenie przepisów o zwolnieniu od podatku dochodów z dywidend w przypadku czynności nie mających rzeczywistego charakteru)?

W art. 26 ust. 1f u.p.d.o.p., w którym jest mowa o oświadczeniu odnośnie warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia odwołuje się do m.in. art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p. Brak w tym artykule bezpośredniego odwołania do warunku, o którym mowa w art. 22c u.p.d.o.p.

Czy posiadanie takiego oświadczenia (zakładając brak takiego ustawowego obowiązku) będzie miało wpływ na odpowiedzialność płatnika (wyłączając ją i przenosząc na podatnika)?

Czy państwo polskie prawidłowo zaimplementowało dyrektywę UE 2015/121 z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniającą dyrektywę 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (parent-subsidiary) do przepisów prawa polskiego - czy obowiązek posiadania takiego oświadczenia wynika z dyrektywy unijnej?

Zakładając, że tak, to czy posiadanie takiego oświadczenia i powołanie się na przepisy dyrektywy UE może dyrektywy 2015/121 mieć wpływ na odpowiedzialność płatnika (wyłączając ją i przenosząc na podatnika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?