Czy dla zastosowania stawki 0% VAT będzie konieczne oświadczenie nabywcy, jeśli transport organizuje sam dostawca?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku transakcji łańcuchowej, w której występują następujące podmioty:

1. podatnik A sprzedaje towar podatnikowi B (podmiotowi pośredniczącemu),

2. podatnik B sprzedaje ten towar dalej podatnikowi C,

3. towar jest wysyłany bezpośrednio od A do C a transport organizuje A Oświadczenie nabywcy zgodnie z art. 45a ust. 1 lit. b pkt (i) rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej może podpisać podmiot B?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access